فارس استیل » پیچ و مهره
قیمت پیچ و مهره

پیچ و مهره

NUTS AND BOLT

پیچ و مهره ها یکی از ضروری ترین، کارآمدترین و مهم ترین ابزار در صنعت هستند. مهم ترین کاربرد پیچ و مهره ها نگه داشتن دو وسیله یا شئ، در کنار هم است. پیچ و مهره ها در تمامی صنایع از جمله سد و پل سازی، کشتی سازی، خودرو سازی، پتروشیمی و نفت و گاز،پزشکی، ساختمان سازی و صنعت آب و قاضلاب کاربرد فراوان دارند. سرعت بالای نصب و هزینه پایین بزرگ ترین مزیت استفاده از پیچ و مهره نسبت به روش جوشکاری است. پیچ و مهره ها در جنس های مختلف کربن استیل، استنلس استیل،تیتانیوم، گالوانیزه و … تولید می شوند.

فارس استیل

کارشناس فروش
بخش لوله و شیرآلات

پیچ و مهره کربن استیل

کدنامطول(میلی متر)سایزجنسمحل بارگیریواحد فروشقیمت
پیچ و مهره 10 M6 کربن استیل10M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 15 M6 کربن استیل15M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 20 M6 کربن استیل20M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 25 M6 کربن استیل25M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 30 M6 کربن استیل30M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M6 کربن استیل40M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M6 کربن استیل50M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M6 کربن استیل60M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M6 کربن استیل70M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M6 کربن استیل80M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M6 کربن استیل100M6کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 10 M8 کربن استیل10M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 15 M8 کربن استیل15M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 20 M8 کربن استیل20M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 25 M8 کربن استیل25M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 30 M8 کربن استیل30M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 35 M8 کربن استیل35M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M8 کربن استیل40M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M8 کربن استیل50M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M8 کربن استیل60M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M8 کربن استیل70M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M8 کربن استیل80M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M8 کربن استیل100M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M8 کربن استیل120M8کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 20 M10 کربن استیل20M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 25 M10 کربن استیل25M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 30 M10 کربن استیل30M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 35 M10 کربن استیل35M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M10 کربن استیل40M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M10 کربن استیل50M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M10 کربن استیل60M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M10 کربن استیل70M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M10 کربن استیل80M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M10 کربن استیل90M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M10 کربن استیل100M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M10 کربن استیل120M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M10 کربن استیل150M10کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 20 M12 کربن استیل20M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 25 M12 کربن استیل25M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 30 M12 کربن استیل30M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 35 M12 کربن استیل35M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M12 کربن استیل40M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M12 کربن استیل50M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M12 کربن استیل60M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M12 کربن استیل70M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M12 کربن استیل80M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M12 کربن استیل90M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M12 کربن استیل100M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M12 کربن استیل120M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M12 کربن استیل150M12کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 30 M14 کربن استیل30M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 35 M14 کربن استیل35M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M14 کربن استیل40M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M14 کربن استیل50M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M14 کربن استیل60M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M14 کربن استیل70M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M14 کربن استیل80M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M14 کربن استیل90M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M14 کربن استیل100M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M14 کربن استیل120M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M14 کربن استیل150M14کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M16 کربن استیل40M16کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M16 کربن استیل50M16کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M16 کربن استیل60M16کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M16 کربن استیل70M16کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M16 کربن استیل80M16کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M16 کربن استیل90M16کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M16 کربن استیل100M16کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M16 کربن استیل120M16کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M16 کربن استیل150M16کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M18 کربن استیل50M18کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M18 کربن استیل60M18کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M18 کربن استیل70M18کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M18 کربن استیل80M18کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M18 کربن استیل90M18کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M18 کربن استیل100M18کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M18 کربن استیل120M18کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M18 کربن استیل150M18کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M20 کربن استیل50M20کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M20 کربن استیل60M20کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M20 کربن استیل70M20کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M20 کربن استیل80M20کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M20 کربن استیل90M20کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M20 کربن استیل100M20کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M20 کربن استیل120M20کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M20 کربن استیل150M20کربن استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

پیچ و مهره گالوانیزه

کدنامطول(میلی متر)سایزجنسمحل بارگیریواحد فروشقیمت
پیچ و مهره 10 M6 گالوانیزه10M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 15 M6 گالوانیزه15M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 20 M6 گالوانیزه20M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 25 M6 گالوانیزه25M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 30 M6 گالوانیزه30M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M6 گالوانیزه40M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M6 گالوانیزه50M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M6 گالوانیزه60M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M6 گالوانیزه70M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M6 گالوانیزه80M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M6 گالوانیزه100M6گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 10 M8 گالوانیزه10M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 15 M8 گالوانیزه15M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 20 M8 گالوانیزه20M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 25 M8 گالوانیزه25M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 30 M8 گالوانیزه30M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 35 M8 گالوانیزه35M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M8 گالوانیزه40M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M8 گالوانیزه50M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M8 گالوانیزه60M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M8 گالوانیزه70M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M8 گالوانیزه80M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M8 گالوانیزه100M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M8 گالوانیزه120M8گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 20 M10 گالوانیزه20M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 25 M10 گالوانیزه25M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 30 M10 گالوانیزه30M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 35 M10 گالوانیزه35M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M10 گالوانیزه40M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M10 گالوانیزه50M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M10 گالوانیزه60M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M10 گالوانیزه70M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M10 گالوانیزه80M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M10 گالوانیزه90M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M10 گالوانیزه100M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M10 گالوانیزه120M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M10 گالوانیزه150M10گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 20 M12 گالوانیزه20M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 25 M12 گالوانیزه25M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 30 M12 گالوانیزه30M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 35 M12 گالوانیزه35M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M12 گالوانیزه40M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M12 گالوانیزه50M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M12 گالوانیزه60M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M12 گالوانیزه70M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M12 گالوانیزه80M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M12 گالوانیزه90M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M12 گالوانیزه100M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M12 گالوانیزه120M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M12 گالوانیزه150M12گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 30 M14 گالوانیزه30M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 35 M14 گالوانیزه35M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M14 گالوانیزه40M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M14 گالوانیزه50M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M14 گالوانیزه60M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M14 گالوانیزه70M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M14 گالوانیزه80M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M14 گالوانیزه90M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M14 گالوانیزه100M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M14 گالوانیزه120M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M14 گالوانیزه150M14گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 40 M16 گالوانیزه40M16گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M16 گالوانیزه50M16گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M16 گالوانیزه60M16گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M16 گالوانیزه70M16گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M16 گالوانیزه80M16گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M16 گالوانیزه90M16گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M16 گالوانیزه100M16گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M16 گالوانیزه120M16گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M16 گالوانیزه150M16گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M18 گالوانیزه50M18گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M18 گالوانیزه60M18گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M18 گالوانیزه70M18گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M18 گالوانیزه80M18گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M18 گالوانیزه90M18گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M18 گالوانیزه100M18گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M18 گالوانیزه120M18گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M18 گالوانیزه150M18گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 50 M20 گالوانیزه50M20گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 60 M20 گالوانیزه60M20گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 70 M20 گالوانیزه70M20گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 80 M20 گالوانیزه80M20گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 90 M20 گالوانیزه90M20گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 100 M20 گالوانیزه100M20گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 120 M20 گالوانیزه120M20گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
پیچ و مهره 150 M20 گالوانیزه150M20گالوانیزهانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

مراحل درخواست سفارش

 می توانید با توجه لیست خرید خود، با کارشناسان فروش فارس استیل تماس گرفته و مطابق آخرین قیمت بازار، قیمت تجهیزات مورد نیاز خود را بگیرید. سپس اقدام به ثبت سفارش خود کنید. دریافت فاکتور رسمی و بازرسی محصول جز خدمات اصلی شرکت فارس استیل محسوب می شود. در نهایت سفارش خود را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.

برخی از مشتریان ما