فارس استیل » قیمت لوله استیل
قیمت لوله استنلس استیل

قیمت لوله استیل

STAINLESS STEEL PIPES

لوله های استنلس استیل که در بازار، لوله استیل یا لوله ضد زنگ هم نامیده می شوند، به دلیل داشتن کروم در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم اند. این دلایل سبب شده تا در کارخانه های نفت و گاز و مواد غذایی، لوله ای پرکاربرد باشند. لوله استیل در دو نوع درزدار و بدون درز ( لوله مانسیمان ) یافت می شود. این لوله ها به دلیل مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی قیمت بالاتری نسبت به لوله فولادی دارند.

فارس استیل

کارشناس فروش
بخش لوله و شیرآلات

لوله استیل 304

لوله استیل 316


Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: استاندارد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269
کدنامردهسایز(اینچ)استانداردمحل بارگیریواحد فروشقیمت
لوله استیل 316 سایز "1/2 رده 1010"1/2انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "3/4 رده 1010"3/4انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1 رده 1010"1انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/2 1 رده 1010"1/2 1انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/4 1 رده 1010"1/4 1انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "2 رده 1010"2انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/2 2 رده 1010"1/2 2انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "3 رده 1010"3انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "4 رده 1010"4انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "5 رده 1010"5انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "6 رده 1010"6انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "8 رده 1010"8انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "10 رده 1010"10انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "12 رده 1010"12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "16 رده 1010"16انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "20 رده 1010"20انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/2 رده 4040"1/2انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "3/4 رده 4040"3/4انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1 رده 4040"1انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/2 1 رده 4040"1/2 1انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/4 1 رده 4040"1/4 1انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "2 رده 4040"2انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/2 2 رده 4040"1/2 2انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "3 رده 4040"3انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "4 رده 4040"4انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "5 رده 4040"5انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "6 رده 4040"6انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "8 رده 4040"8انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "10 رده 4040"10انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "12 رده 4040"12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "16 رده 4040"16انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "20 رده 4040"20انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/2 رده 8080"1/2انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "3/4 رده 8080"3/4انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1 رده 8080"1انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/2 1 رده 8080"1/2 1انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/4 1 رده 8080"1/4 1انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "2 رده 8080"2انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "1/2 2 رده 8080"1/2 2انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "3 رده 8080"3انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "4 رده 8080"4انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "5 رده 8080"5انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "6 رده 8080"6انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "8 رده 8080"8انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "10 رده 8080"10انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "12 رده 8080"12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "16 رده 8080"16انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 316 سایز "20 رده 8080"20انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لوله استیل دکوراتیو

کدنامضخامت (میلی متر)سایز(میلی متر)جنسمحل بارگیریواحد فروشقیمت
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 12 میلی متر 0.612201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 16 میلی متر 0.616201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 19 میلی متر 0.619201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 20 میلی متر 0.620201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 22 میلی متر 0.622201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 25 میلی متر 0.625201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 30 میلی متر 0.630201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 32 میلی متر 0.632201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 38 میلی متر 0.638201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 42 میلی متر 0.642201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 51 میلی متر 0.651201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 63 میلی متر 0.663201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 76 میلی متر 0.676201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو 201 سایز 102 میلی متر 0.6102201انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لوله استیل چیست و چه کاربردی دارد؟

لوله استیل یا استنلس استیل ، لوله هایی هستند که از جنس فولاد ضدزنگ یا همان آلیاژ استنلس استیل ساخته می شوند. به دلیل مقاومت بالای این لوله در برابر خوردگی و زنگ زدگی، لوله استنلس استیل (Stainless Steel Pipe) را لوله ی ضدزنگ (Inox Steel Pipe) می نامند. ممکن است برای شما، آلیاژ استنلس استیل ناآشنا باشد به همین جهت ابتدا به توضیح مختصری از آلیاژ استنلس استیل می پردازیم.

استنلس استیل (Stainless) یا استیل ضدزنگ (Inox Steel) یکی از پرکاربردترین آلیاژهای آهن در صنعت پایپینگ و لوله کشی است. با افزودن درصد کمی کروم به فولاد مقاومت فولاد به خوردگی افزایش می یابد اما برای اینکه بتوانیم فولاد ضدزنگ داشته باشیم درصد کروم باید بیش از 10.5 درصد باشد و از این مقدار کمتر نباشد. گاهی برای ایجاد خواص فرم دهی، مقاومت در برابر دمای بالا یا شفافیت ممکن است به آلیاژ استنلس استیل عنصرهای مولیبدنیوم و نیکل افزوده شود.

یکی از نکاتی که لازم است تا بدانید این است که در بازار به اشتباه از لوله استیل به جای لوله استنلس استیل استفاده می شود. همان گونه که می دانید استیل آلیاژی از آهن است که میزان کربن مشخصی دارد و به آن فولاد هم می گویند اما در بازار به علت راحتی کار کلمه ی خلاصه ی لوله استیل را استفاده می کنند به همین دلیل ما نیز در این مقاله از همین کلمه استفاده می کنیم تا موجب گیجی و دوگانگی شما نشود.

شاید بخواهید بدانید که آیا لوله استیل در تمام شرایط ضدزنگ است؟ چه ویژگی هایی در عنصر کروم باعث می شود تا لوله های استنلس استیل یا لوله های استیل ضدزنگ باشند؟ استنلس استیل برخلاف نامش که به شنونده منتقل می کند ضدزنگ است، به دلیل ترکیبات الکترونی خود در تمامی شرایط ضدزنگ نیست و فقط در شرایطی خاص می تواند ضدزنگ باشد. همان طور که گفته شد کروم باعث افزایش مقاومت لوله های استیل نسبت به خوردگی و زنگ زدگی می شود. کروم پس از قرار گرفتن در برابر اکسیژن، اکسید می شود و کروم اکسید (Cr2O3) را تشکیل می دهد. ضخامت کروم اکسید تشکیل شده بر روی لوله های استیل در حدود 130 آنگستروم (0.1 نانومتر) است. این لایه هرچند ضخامت کمی دارد اما مانند سدی نفوذناپذیر و متراکم عملی می کند و جلوی ورود اکسیژن به لایه های زیرین را می گیرد؛ بنابراین قرار نگرفتن لوله های استیل در مجاورت اکسیژن، امکان تشکیل کروم اکسید را نمی دهد و این لوله ها دچار زنگ زدگی می شوند. همچنین قرار گرفتن در برابر کلر و نمک فراوان باعث می شود تا سطح لوله های استیل خورده شود و این لوله ها زنگ زده شوند.

از مزیت های لوله استیل نسبت به لوله فولادی می توان به خاصیت خود ترمیمی (در صورت بودن در مجاورت اکسیژن)، مقاومت بالا در برابر خوردگی و دما، عمر مفید، هزینه نگه داری مقرون به صرفه، قابلیت بازیافت و وزن سبک اشاره کرد.

لوله های استیل به دلایل ضدزنگ بودن و مقاومت بالا در برابر اسیدها، خوردگی، دمای بالا و بی ضرر بودن در صنعت نفت و گاز، صنعت تولید مواد غذایی، انتقال آب و لوله کشی ها کاربرد فروان دارند.

مهم ترین کاربردهای لوله استیل عبارت است از:

 • استفاده به عنوان لوله های دکوراتیو در نرده ها و حفاظ ها
 • لوله کشی های فاضلاب در کارخانه‌ها
 • استفاده در لوله کشی های انتقال شیر در صنایع تولید لبنیات
 • صنعت پتروشیمی به منظور انتقال نفت و گاز
 • کارخانه‌های تولید مواد آزمایشگاه و مواد شیمیایی
 • لوله کشی های تصفیه و انتقال آب
 • استفاده در کارخانه‌های ماءالشعیر سازی در بخش شیشه شوری، بطری سازی و انتقال ماءالشعیر
 • استفاده در نیروگاه ها به منظور انتقال سیالات با دما و فشار بالا
 • لوله کشی کارخانه‌های مواد شوینده و دارویی
 • استفاده در گارد ریل
 • استفاده در وسایل سرمایشی مانند یخچال

انواع لوله استیل (Stainless Steel Pipe) چیست؟

لوله استیل بر اساس نوع و روش تولید دسته بندی می شوند. این لوله ها بر اساس روش تولیدشان به دو دسته ی درزدار (Welded Stainless Steel pipe) و مانسمان یا بدون درز (Seamless Stainless Steel Pipe) تقسیم می شوند.

لوله های استیل بدون درز یا مانسمان با عبور یک سنبه یا گلوله از درون شمش لوله ساخته می شوند. این لوله ها از کیفیت مواد اولیه بهتری نسبت به درزدار برخوردار هستند. کیفیت بالای مواد اولیه و نداشتن درز جوش بر روی سطح آن، باعث می شود تا استحکام بیشتری نسبت به لوله های درزدار داشته باشند.

لوله استیل درزدار از ورقه های استنلس استیل ساخته می شوند. این ورقه ها ابتدا خم می شوند و سپس به شکل لوله فرم دهی می شوند. بعد از جوش دادن لبه های نزدیک شده به هم لوله های درزدار ساخته می شوند. لوله های درزدار به دلیل داشتن درز، استحکام پایین تر و روش تولید آسان تر نسبت به لوله های بدون درز، قیمت ارزان تری دارند. با ظهور تکنولوژی در صنعت جوش کاری، امروزه لوله های درزدار نیز می توانند تا حدی جایگزین لوله های بدون درز شوند.

لوله های استیل بر اساس نوع آلیاژ تشکیل دهنده خود به دو دسته ی سری 300 و 400 تقسیم می شوند. پرکاربردترین لوله استیل سری 300 دو نوع آلیاژ (L)304 و آلیاژ (L)316 است.

آلیاژ L304 دارای 18% کروم و 8% نیکل است و آلیاژ L 316، 16 درصد کروم، 10 درصد نیکل و 2 درصد مولیبدنیوم دارد. در بازار ایران لوله استیل 316 و لوله استیل 304 خرید و فروش بالایی دارند.

لوله های استیل سری 300 به دلیل داشتن فلزات نیکل و مولیبدنیوم، جذب آهن ربا نمی شوند اما در سری 400 تنها از فلز کروم استفاده شده است و به همین دلیل می توانند جذب آهن ربا شوند.

لوله های استیل اغلب به طول 6 متر در بازار موجود هستند. بسته به نوع درزدار بودن یا بدون درز بودن ضخامت های مختلفی برای این لوله ها وجود دارد.

مشخصات فنی لوله های استیل

استانداردها یا جدول مشخصات

لوله استیل بر اساس استانداردهای ASTM، ASME و API ساخته می شوند. به منظور فهم بهتر این استانداردها و مشخصات فنی لوله های استیل ، لازم است تا با سه اصطلاح آشنا شویم. این سه اصطلاح عبارت اند از

 • اندازه اسمی لوله یا NPS
 • رده یا SCH
 • ضخامت دیواره لوله یا WTH

اندازه اسمی لوله استیل یا NPS با قطر خارجی واقعی لوله استیل برابر نیست و باهم فرق دارند. جالب است بدانید که لوله های سایز بیشتر از 12 اینچ، قطر اسمی و قطر خارجی یکسان هستند و برای کمتر از 12 این دو قطر یکسان نیستند.

رده یک پارامتر بی بعد است که با استحکام لوله رابطه مستقیم دارد. با افزایش رده، ضخامت لوله نیز افزایش می یابد اما رابطه خاصی بین رده و ضخامت دیواره لوله های سایزهای متفاوت وجود ندارد. برای به دست آوردن ضخامت دیواره لوله باید به جدول مشخصات لوله استیل مراجعه کرد.

لوله استیل چیست؟

لوله استیل یا لوله استنلس استیل ، لوله ای از جنس فولاد ضدزنگ یا آلیاژ استنلس استیل است. استنلس استیل مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارد.

تفاوت کربن استیل و استنلس استیل چیست؟

کربن استیل آلیاژی از آهن است که کمتر از دو درصد کربن دارد و در بازار ایران به آن فولاد می گویند. از طرف دیگر استنلس استیل آلیاژی از آهن است که درصد کروم آن بیشتر از 10.5 درصد است. در بازار ایران به اشتباه استنلس استیل را به اختصار استیل می گویند و به همین دلیل به لوله استنلس استیل به اشتباه لوله استیل می گویند. از طرفی دیگر به کربن استیل، فولاد گفته می شود.

چرا لوله استیل به لوله ضدزنگ مشهور است؟

به دلیل مقاومت بالای استنلس استیل در برابر زنگ زدگی، لوله استیل به لوله ضدزنگ مشهور شده است.

آیا لوله استیل همیشه ضدزنگ است؟

خیر، لوله استیل به دلیل ترکیبات الکترونی خود در تمامی شرایط ضدزنگ نیست و فقط در شرایط خاصی ضدزنگ است. لوله استیل حتماً باید در مجاورت اکسیژن کافی قرار داشته باشد تا بتواند خاصیت ضدزنگی خود را حفظ کند. قرار گرفتن در برابر کلر و نمک فراوان نیز می تواند باعث زنگ زدگی لوله های استیل شود.

چرا لوله استیل ضدزنگ است؟

کروم موجود در لوله استیل زمانی که در برابر اکسیژن قرار می گیرد، اکسید می شود و کروم اکسید (Cr2O3) تشکیل می شود. اکسید کروم مانند یک سد نفوذناپذیر جلوی ورود اکسیژن به لایه های زیرین را می گیرد و از لایه های زیرین در برابر اکسید شدن محافظت می کند.

لوله استیل نسبت به لوله فولادی چه مزیت هایی دارد؟

لوله استیل نسبت به لوله فولادی دارای مزیت های زیر است:

 • در صورتی که در مجاورت اکسیژن باشند دارای خاصیت خود ترمیمی هستند.
 • مقاومت بالا در برابر خوردگی و اسیدها
 • مقاومت بالا در برابر دما
 • هزینه نگه داری مقرون به صرفه
 • سبک بودن
مهم ترین کاربردهای لوله استیل چیست؟
 • لوله های دکوراتیو در نرده ها و حفاظ ها
 • صنایع تولید لبنیات
 • صنایع پتروشیمی
 • لوله ‌کشی کارخانه های تصفیه و انتقال آب آشامیدنی
 • کارخانه‌های ماءالشعیر سازی
 • انتقال سیالات با دما و فشار بالا
 • کارخانه‌های مواد شوینده و دارویی
لوله های استیل به چند نوع تقسیم می شوند؟

لوله های استیل بر اساس روش تولیدشان به دو دسته ی درزدار و بدون درز تقسیم می شوند و بر اساس آلیاژ به کاررفته در ساختشان به دو دسته ی آلیاژ سری 300 و سری 400 تقسیم می شوند.

پرفروش ترین لوله های استیل کدام اند؟

لوله استیل 304 و لوله استیل 316 پرفروش ترین نوع این لوله ها هستند.

چگونه می توان از فروشگاه اینترنتی فارس استیل خرید کرد؟

مشتریان گرامی می توانند برای خرید لوله استیل به قسمت راهنمای خرید مراجعه کنند.

مراحل درخواست سفارش

 می توانید با توجه لیست خرید خود، با کارشناسان فروش فارس استیل تماس گرفته و مطابق آخرین قیمت بازار، قیمت تجهیزات مورد نیاز خود را بگیرید. سپس اقدام به ثبت سفارش خود کنید. دریافت فاکتور رسمی و بازرسی محصول جز خدمات اصلی شرکت فارس استیل محسوب می شود. در نهایت سفارش خود را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.

برخی از مشتریان ما